Allmänt

Postat 2013-08-20

HUNDBY FRITIDSOMRÅDE 2013

Hundby fritidsområde ligger i Gnesta kommun, Torsåkers församling, vid sjön Sillen. Området består av 64 tomter och har stora allmänningar och fina strövområden, bad, bryggor och mycket annat.

Inom området finns en tomtägarförening, som tillvaratar gemensamma intressen, sköter kommunala kontakter och där vi förvaltar och vårdar gemensamma områden och byggnader, arrangerar olika aktiviteter samt mycket annat.

Det finns också en samfällighetsförening som svarar för drift och underhåll av gemensamma vägar året runt.

Möten och information

Föreningarnas årsmöten hålls på våren och till dessa liksom till extra möten kallas medlemmarna i stadgeenlig ordning. Styrelsens möten kan du läsa om på vår anslagstavla eller på vår hemsida. Vår hemsida når du med adress www.hundby.se Information får du till din mailadress eller via vår hemsida alternativt anslag på vår tavla vid brevlådorna. Det finns naturligtvis också möjlighet att få brev via posten om du så önskar.

Arbetsdagar

2 arbetsdagar med obligatorisk medverkan av alla genomförs för att sköta gemensam mark och gemensamma tillhörigheter.

Arbetsdagen på våren äger rum i samband med årsmötet och arbetsdagen på hösten första lördagen i oktober (med reservation för ändring). Föreningens medlemmar är indelade i arbetslag med en gruppchef för varje lag (se lista). Medlem som inte kan delta i arbetsdagarna kan få arbetsuppgifter att utföra vid annat tillfälle av sin gruppchef eller betala 500kr/arbetsdag till föreningens kassa enligt tidigare årsmötesbeslut. Därutöver finns mycket för den energiske att bidra med utefter sin förmåga och initiativkraft. På arbetsdagarna serveras en enklare lunch vid paviljongen till alla.

Bad och bryggor

Badplatser med bryggor och flottar finns. Bryggor och upplagsplatser för båtar på vintern finns ordnade. Du bokar din båtplats årligen och för ändamålet finns en pärm i bastun med instruktioner. Bryggorna heter (sett från Hundbyvägen 1 till Torsnäsvägen 8) Tunabryggan, Långbänken (båtbrygga), Doppet, Spången (bad och båtar), Kärleksudden och Torsnäsbryggan.

Vatten

Sjövattnet är påkopplat från maj till oktober. Dricksvatten finns året om för dig som har ledningar för detta. För övriga finns vintervatten att hämta vid pumpstationens yttervägg. Dricksvattnets kvalitet kontrolleras enligt EU-regler Hus med bastu och dusch finns på Vallavägen (nära stora badstranden) att använda till en rimlig peng. Du bokar tiden i förväg i bastun.

Nöjen

Hundbypaviljongen heter vår nöjes- och möteslokal. Där har vi våra möten, samlas för lunch på arbetsdagar och har de roliga aktiviteter som vi ordnar. Du får gärna boka paviljongen för egna fester om du vill. Det finns också en lekplats för de mindre barnen och en lekyta för alla åldrar och aktiviteter med bl a fotbollsmål. Sjungande, spelande och festfixande talanger efterlyses ständigt!

Fiske

När vårt område styckades av så fick vi en viss fiskerätt att glädjas åt och fiskelyckan är ibland god för både gädda och gös. Vissa förbehåll finns:

• Ha gärna metspö i båten men fiska inte med drag efter motordriven båt.

• Fiska gärna med nät men inte mellan 11 och 31 maj och vi får ha 2 nät per hushåll som mest.

• Nät och långrevar ska ha märkta vakare i änden av redskapen.

• Fiske med sax är inte tillåtet

• Gädda och gös måste vara minst 40 cm för att få tas upp

Föreningens fiskeområde sträcker sig från bryggan nedanför Hundbyvägen 1 (Tunabryggan) ut till mitten av sjön och följer sedan mittlinjen fram till viken vid pumpstationen.

Spännande historia är att fiskerätten tilldelades Sörby Gård 1915 som i sin tur delade ut fiskrätter till gårdar och områden runt Sillen på myndigheters önskan 1950.

Hushållssopor och övriga sopor

Hämtning av hushållssopor sker varannan vecka under hela året. Containern byts ut mot tre 660 liters kärl under perioden oktober-april.

Containern finns vid områdets infart.

”Gröna påsar” för komposterbart avfall hämtar du i bastun. Hushållssopor: Matavfall lägger du i den gröna påsen, övrigt avfall (blöjor, smutsiga förpackningar, porslin, dammpåsar, etc) lägger du i plastpåse med annan färg än grön. Påsarna knyts två gånger och läggs i container/soptunna. OBS! Allt annat avfall (glas, plåt, papper, plast, miljöfarligt avfall mm) lämnas vid miljöstation i Gnesta. Sniglar får inte läggas bland hushållssopor utan ska läggas i speciella kärl som hämtas.

Det finns särskild lämning för grovsopor på Industrigatan 11 i Gnesta. Alla hushåll har/får ett kort för inträde till stationen. Tel renhållningen 0158-70200.

Tömning av köksbrunnar sker på eget initiativ och rekommendationen är att göra det vartannat år och det bekostar du själv. Tänk på att inte beställa toatömning/slamsugning eller liknande under tiden februari-april med tanke på tjällossning. Mycket information finns på www.gnesta.se

Tips vid eldning utomhus

BRANDRISK Ute är en app framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med appen är att uppmärksamma dig på aktuell brandrisk i skog och mark så att du kan undvika allvarliga gräs- och skogsbränder när du vill elda ute. Genom din iPhone eller iPads positioneringsfunktion får du upp dagens brandrisk samt en prognos för fem dagar framåt – där du befinner dig eller på valfri ort i Sverige.
Mer information om BRANDRISK Ute hittar du på http://dinsäkerhet.se/brandriskute eller ladda ner appen BRANDRISK Ute direkt på AppStore eller Google Play.

Trivselregler

• Hastighetsanpassning 30 km gäller alla motordrivnafordon som färdas på Hunbyvägen samt i tomtområdet.

• Vi ber alla att undvika nyttjandet av motordrivna redskap före kl 10 under helgerna.

• Gallring av träd och buskar på allmänningen görs i samråd med styrelsen/gruppcheferna.

• Inga hundar på badplatserna (självklart får du promenera genom området) och alla hundar ska vara kopplade utanför den egna tomtgränsen. Vill din hund bada så går det bra men inte vid våra sandstränder (Tuna och Bastubryggan)

• Vid stora badbryggan badar vi men förtöjer båten eller fiskar gör vi på andra ställen.

• Vindsurfingbrädor får du gärna använda vid Tunabryggan och Kärleksudden.

• Var rädd om sjöfåglarna! Håll ut båten vid stränder och öar.

• Inga vattenskotrar på insjöar i hela Sörmland och man skall även vara försiktig med alla vattenfarkoster.
Se denna länk för mer information vad som gäller angående vattenskoter.


Om du har idéer om hur vårt område kan bli bättre - för gärna fram dem till föreningarnas styrelser, som med tacksamhet tar emot förslag året runt!

TILL SIST: Glöm inte meddela adressändring m m till Tomtägarföreningens ordförande och till Vägföreningens kassör.