Arbetsdagar

Postat 2014-08-26

Gemensamma arbetsdagar med obligatorisk medverkan av alla genomförs för att sköta allmänningarna. Föreningens medlemmar är indelade i arbetslag med en gruppchef för varje lag. Medlem som uteblir från arbetsdagen ska enligt årsmötesbeslut betala en avgift på 500 kr till föreningen.

Arbetsdagen på våren äger rum i samband med årsmötet och arbetsdagen på hösten första lördagen i oktober (med reservation för ändring).

Arbetsgrupper

Grupp 1
Gruppchef Annelie Olsson, HV 24 - Hundbyvägen 14, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32,
Säbyvägen 1, 4

Grupp 2
Gruppchef Yngve Franzén, SV 15 - Säbyvägen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19,
Vallavägen 1, 2, 4, 5, 6, 7

Grupp 3
Gruppchef Janne Kings, SV 3 - Hundbyvägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

Grupp 4
Gruppchef Jan Malmborg, HV 39 - Hundbyvägen 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44,
Torsnäsvägen 2, 4, 6

Grupp 5
Gruppchef Jan Malmborg, HV 39 - Projektledare skogen

Grupp 6
Gruppchef Lars-Erik Nylundh, HV 18 - Bastufogde

Grupp 7
Gruppchef Kenneth Stegborg, TV 8 - Vatten och pumpstation
Gruppchef Lars-Erik Nylundh, HV 18 - Vatten och pumpstation

Grupp 8
Gruppchef Arne Öhman, HV 16 - Hundbyvägen 12, 16, 23, 27, 30,
Säbyvägen 2, 12, 13, Vallavägen 3

Grupp 9 (trädgårdsmästare)
Louise Blomqvist , SV 4