Bastun

Postat 2016-07-31

Taxa - se nedan.

I vår gemensamma bastu kan man duscha, bada bastu och hämta gröna soppåsar till allt som kan komposteras i våra sopor.

Enligt stämmobeslut har bastu- och duschautomaterna byggts om så att de endast tar 10 kr-mynt. Priset är nu för bastun 2 x 10 kr för 30 minuter, och för dusch 1 x 10 kr för 5 minuter.

OBS! AUTOMATERNA KAN ENDAST TA EMOT 10 KR-MYNT! INGA 5 KR-MYNT.

Styrelsen vill också påminna alla bastubadare om att vara försiktiga med att hälla för mycket vatten på stenarna. Vi har haft flera strömavbrott till bastun pga. att vatten har runnit över och kommit i kontakt med elledningar.
Samla på er tior eller växla hos Nick Perivolaris.

Du måste boka först om du skall använda bastun. Skriv upp dig i kalendern som finns innanför entrén. OBS! Du får boka endast 1 timme åt gången under högsäsong (juni-aug).

Felanmälan sker till bastufogde Lars Nylundh, Hundbyvägen 21.

När du bastat klart tar du självklart med dig eventuellt skräp hem och städar efter dig så att nästa besökare blir glad.