Nytt från Vägföreningen

Postat 2017-05-02

Vägföreningens styrelsen har sökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen att sätta upp ”parkering förbjuden”-skyltar vid vändplanerna (även vid tomtområdets pumphus), detta för att inga parkerade bilar skall hindra andra fordon från att kunna vända. Tillståndet från Länsstyrelsen innebär även att det i lagens mening är parkeringsförbud varför man därmed riskerar att bli bötfälld om man parkerar på vändplanerna.

Avslag från Transportstyrelsen

Postat 2016-07-03

Avslag på ansökan om hastighetsbegränsning på 40 km/tim. Läs här.

Vägföreningen informerar

Postat 2010-05-29

Anmäl alltid till Jörgen Ödfjäll om ni förbereder eller väntar någon tyngre transport t.ex vid byggnation (för att kunna utreda betalningsansvar om skada uppstår). Detta gäller året runt.Tel. 0158 -210 29 eller 070-77 210 29

Vid behov och efter bedömning fattar styrelsen beslut om att förbjuda transporter tyngre än 4 ton. Detta gäller i synnerhet under tjällossning men även vid värmebölja under sommaren då värmen kan få vägbeläggningen att ”blöda”. Då sätter vi upp en 4 ton-skylt (”Begränsad bruttovikt 4 ton”) och anmäler det till Vägverket, varvid skylten är juridiskt bindande.

Det åligger fastighetsägare att rensa trummorna under egen tomtinfart.

Påminnelse från Vägföreningen

Postat 2014-06-17

Som beslöts på Vägföreningens årsmöte har nu styrelsen via brev och e-post påmint frekventa leverantörer om att respektera vår hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Läs här.