Sopsortering

Postat 2012-05-30

Vi har fått klagomål från kommunen och uppmanar alla återigen att sortera soporna noggrannare. Sker ingen förbättring riskerar vi avsevärt höjd sopavgift.

Släng t ex inte kartonger och tomglas i containern utan lämna sådant vid återvinningsstationen vid Stopp i Gnesta eller vid OKQ8 i Järna.

Svar från Gnesta kommun angående sopsorteringen

Postat 2012-05-30

"Vad gäller information så skickas det ut en almanacka till alla våra kunder, så väl permanentboende som fritidsboende får den. Vi har skickat ut den i åtta år och den innehåller mycket sorteringsinformation på de sju sista sidorna. Vi har även en hel del information på vår hemsida under Avfall och återvinning."

På deras hemsida finns det en sorteringslista från A-Ö som alla kan skriva ut och ta med sig till landet, om någon inte har internet så kan de återkomma Peppe så skriver hon ut de sidorna till respektive. Det kommer även upp en lapp på anslagstavlan.

Sophantering

Postat 2010-02-21

Hämtning av hushållssopor sker varannan vecka under hela året. Containern byts ut mot två 660 liters kärl under perioden oktober-april.

Containern och sopkärlen finns vid infarten till Hundby fritidshusområde.

OBS! Allt annat avfall (glas, metall, papper, plast, miljöfarligt avfall m. m.) lämnas vid miljöstation i Gnesta. Det finns särskild lämning för grovsopor på Industrigatan 11 i Gnesta. Öppet måndag och onsdag 16-20, tisdag, torsdag och fredag 12-16, lördag jämna veckor 9-14. Tel. renhållningen 0158-70 200. Latrinhämtning enligt schema, som medlemmarna får på våren. Tömning av köksbrunnar sker vartannat år och bekostas av fastighetsägaren.

OBS! Det är viktigt att tanktömning under tiden februari - april inte sker p g a tjällossningen. Tankbilen väger långt över 4 ton! Se till att planera tanktömningen så att den sker på annan tid.